beelddenker

Beelddenken

Beelddenken hoort bij mensen. Ieder mens denkt op zijn tijd in beelden, maar de meeste mensen hebben een voorkeur voor het denken in taal. De informatieverwerving en –verwerking verloopt bij beelddenkers op een andere manier dan bij taaldenkers. Hierdoor kunnen (leer)problemen ontstaan.

   Lees meer

beelddenker

Wereldspel

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument. Dat wil zeggen dat er niets bij gezegd hoeft te worden. Het helpt bij het signaleren van beelddenken en eventuele sociaal-emotionele factoren die het leren bemoeilijken. Ook kan er een indicatie uitkomen omtrent het cognitieve niveau van een kind.

   Lees meer

beelddenker

Visuele screening en training

Een visuele disfunctie is een onzichtbare belemmering bij lees-, spelling- en concentratieproblemen. Ook kan het een oorzaak zijn van dyslexie en AD(H)D. Veel kinderen met een volledige gezichtsscherpte kunnen toch een visuele disfunctie hebben. Een eerste aanwijzing voor een visuele disfunctie is: lezen is niet leuk!

   Lees meer

beelddenker

Beeld en Brein ® (schoolbasis)

De training Beeld en Brein ® Schoolbasis is speciaal voor kinderen vanaf groep 5. In deze training wordt gewerkt aan snel, effectief en leuker leren, maar ook aan “het in balans zijn met jezelf”. De Beeld en Brein trainingen zijn zeer effectief voor zowel beelddenkers als talige kinderen, die vastlopen in het onderwijs.

   Lees meer

beelddenker

Wiskunde-bijles

Voor jongeren op het VMBO, HAVO en VWO die moeite hebben met wiskunde, is een steuntje in de rug fijn. Samen huiswerk maken, Beeld en Brein leerstrategieën toepassen, direct het probleem aanpakken en individuele aandacht: dit alles kan wiskunde weer een fijn vak maken.

   Lees meer

beelddenker

Onderwijsbegeleiding

Als een kind niet lekker in zijn vel zit of faalangstig is, kan het leerproblemen krijgen.De oorzaak van de leerproblemen kan ook gezocht worden in een visuele disfunctie en/of beelddenken. Tijdens de onderwijsbegeleiding wordt gewerkt aan de oorzaak van de leerproblemen en aan de leerachterstanden.

   Lees meer

beelddenker

Bellicon

Into Bounce® : Leren in Beweging is een bewegingsprogramma wat aangeboden wordt op de Bellicon (speciale minitrampoline) en kan een positieve bijdrage leveren bij de begeleiding van leer-en/of gedragsproblemen en helpt bij oog-samenwerking.

   Lees meer

Beelddenken

Ieder mens is bij zijn geboorte een beelddenker. Een baby kent nog geen letters, woorden en zinnen, maar ziet alleen beelden.
Door tegen de baby en het groter wordende kind te praten, leert het de taal op te vangen en te imiteren. Kinderen leren de taal te
gebruiken als denk-en communicatiemiddel. Het zowel in taal als in beelden denken is bij de meeste mensen aanwezig.
De grootste groep mensen denkt verbaal, d.w.z. in taal: taaldenkers. De beelden die ze zien, zijn ondergeschikt aan de
taal waarin ze denken. De taaldenkers gebruiken een analytische leerstijl met een voorkeur voor taal. (het verbale leersysteem)

Een kleine groep kinderen maakt de ommezwaai naar taaldenken niet automatisch. Deze kinderen blijven gebruik maken van de
globale leerstijl met een voorkeur voor beelden. De taal is ondergeschikt aan de beelden. (het visuele leersysteem)
Kinderen die een voorkeur hebben voor het visuele leersysteem, kunnen het moeilijk krijgen in ons talige onderwijssysteem.
Op het gebied van lezen, spelling en rekenen kunnen ze achterblijven. Niet de leerstof is het probleem, maar wel de talige manier van lesgeven.
Kinderen die te veel in beelden denken en daardoor op school problemen krijgen, worden vaak onzeker en ontwikkelen faalangst.
Door de leerstof op een andere manier aan te bieden en door goede begeleiding kunnen deze kinderen weer plezier in leren krijgen.

Wordt een kind, waarbij het vermoeden bestaat dat het vooral het visuele leersysteem gebruikt, aangemeld bij Praktijk de Leerbloem,
dan volgt een onderzoek naar beelddenken en een visuele screening. Tijdens de bespreking daarna wordt bekeken of begeleiding wenselijk is en
hoe dat er uit gaat zien. Meer informatie hierover is te lezen op deze website bij: visuele screening, onderwijsbegeleiding en Wereldspel.

Meer informatie over beelddenken is te vinden op Beeld en Brein

Wereldspel

foto

Het Wereldspel bestaat uit veel gekleurde onderdelen, zoals: huizen, bomen, mensen, bouwmaterialen, dieren, auto’s, e.d. Met deze onderdelen mag een kind iets bouwen, zonder erbij te praten. Het Wereldspel is daardoor heel effectief bij niet-talige kinderen (dyslexie, allochtoon) of faalangstige kinderen.
Uit de manier waarop het kind bouwt en wat het eindresultaat is, kan veel gesignaleerd worden.
Er kan naar voren komen of het kind vooral in beelden denkt en of het talige denken in het geding komt. Is dat het geval dan is het belangrijk om de leerstof op een andere manier aan te bieden dan in het talige onderwijs gebruikelijk is.
Ook kunnen soms persoonlijkheidskenmerken gesignaleerd worden die het leerproces beïnvloeden.
Ten slotte kan uit het onderzoek een indicatie komen over het cognitieve niveau van het kind.
Kortom, het Wereldspel is een waardevol onderzoeksinstrument.

Naar aanleiding van de resultaten van het Wereldspel en de visuele screening volgt een gesprek. Als hieruit duidelijk wordt dat begeleiding wenselijk is, maak ik een handelingsplan voor een bepaalde periode. Deze begeleiding kan betrekking hebben op:

– het beelddenken

– visuele disfunctie

– leerproblemen

– faalangst en sociaal-emotionele problemen

Tarief

Screening
 • Wereldspel
 • visuele screening
€40,- (excl. BTW)

Visuele Screening

foto

Kijken doe je met je ogen en zien doe je met je hersenen. De ogen vangen licht op en seinen dit door naar de hersenen.
Deze visuele informatie moet geïnterpreteerd en begrepen worden door de hersenen. Dus, wat je ogen zien, verwerken de hersenen!
Gaat er iets fout in dit hele proces dan noemen we dat een visuele disfunctie.
Een visuele disfunctie is een onzichtbare belemmering bij lees- en spelling- en concentratieproblemen. Deze disfunctie kan de oorzaak zijn van veel leerproblemen.
Door middel van visuele screening met een bioptor, kan onderzocht worden of de problemen ontstaan door een visuele disfunctie.
Enkele signalen die wijzen in de richting van een visuele disfunctie zijn:

 • Lezen is niet leuk!
 • Zwak in spelling
 • Zwakke concentratie
 • Slordig handschrift
 • Veel hoofdpijn en/of oogpijn
 • Last van fel licht
 • Leren kost veel energie

De oorzaak van dyslexie en AD(H)D kan een visuele disfunctie zijn.
Het is dus van belang om een eventuele visuele disfunctie uit te sluiten voordat er overgegaan wordt op symptoombestrijding en
andere langdurige onderzoeken. Als er namelijk een visuele disfunctie geconstateerd wordt bij de screening, dan verwijs ik het kind of de
jongere door naar een functioneel optometrist. Deze onderzoekt uitgebreider en kan tot de conclusie komen dat een visuele training
en eventueel een (prisma) bril de spelling- en lees- en concentratieproblemen aanzienlijk kunnen verminderen! De visuele training kan daarna
starten en die bestaat uit minimaal 6 sessies. De training bestaat uit ontspanningsoefeningen voor de ogen en oefeningen die de samenwerking van de ogen verbeteren.
De functioneel optometrist geeft, voordat de training begint, aan mij door welke oefeningen heel belangrijk zijn om de visuele disfunctie die geconstateerd is, te verminderen.

Voor meer wetenschappelijk informatie
klik hier

Tarieven

Visuele Screening
 • met behulp van een bioptor
 • Excl. nabespreking
€20,- (excl. BTW)
Visuele-training
 • 6 sessies (minimaal)
 • Excl. nabespreking
€150,-

Beeld en Brein ® (schoolbasis)

foto
De Beeld en Brein Schoolbasis is een training voor kinderen vanaf groep 5 die moeite hebben om mee te komen op school.
Kinderen die het visuele leersysteem gebruiken en/of moeite hebben met lezen en leren van teksten en daardoor faalangst ontwikkelen,
kunnen weer tot bloei komen door deze training. Ook voor dyslectische kinderen en kinderen die AD(H)D hebben,
is deze training heel geschikt. De training richt zich op verschillende aspecten:

 • Goede samenwerking tussen beide hersenhelften om beter en sneller te leren.
  Door middel van geheugenoefeningen, kennis van de werking van de hersenhelften zal het kind sneller en makkelijker de nieuwe leerstof onthouden.
 • Het leren en begrijpen van teksten door de unieke gestructureerde Beeld en Brein kleurmethode toe te passen. Door deze methode ontstaat er inzicht in de structuur van teksten.
 • Door het omzetten van de tekst in een Beeld en Brein® Kaart leert het kind makkelijker de tekst te onthouden. Er ontstaat overzicht in de leerstof en daardoor krijgt het kind meer zelfvertrouwen.
 • Het toepassen van de kleurmethode bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en boekverslagen.
 • Onzekerheid, stress en faalangst verminderen, zodat het kind door de SterkerStaan® oefeningen moeilijke situaties weer beter aan.

Voor meer wetenschappelijke informatie klik hier

Tarieven

Individueel
 • 1 kind
 • 8 bijeenkomsten van 75 minuten
 • Excl. nabespreking
€250,-
Groepssessie
 • maximaal 4 kinderen
 • 8 bijeenkomsten van 75 minuten
 • Excl. nabespreking
€200,-

Wiskunde-bijles

foto

Wiskunde is tegenwoordig niet alleen “goochelen” met getallen, maar ook heel goed lezen wat er staat. In het middelbaar onderwijs wordt allereerst een nieuwe bewerking, nieuwe leerstof en/of oplossingsmanier aangeboden. Daarmee wordt geoefend om vervolgens de leerstof toe te passen in contextsommen. Hierdoor gaat de leerstof betekenis krijgen: de nieuwe leerstof blijft niet abstract, maar is echt te gebruiken in de praktijk!

Wanneer een leerling de leerstof nog niet goed eigen heeft gemaakt, is het toepassen heel moeilijk.
Hierdoor ontstaan problemen. Er wordt uitgegaan dat je de stof beheerst, dus worden de sommen steeds lastiger en meer op inzicht dan op oefening aangeboden. Het resultaat kan zijn: een onvoldoende voor de toets en faalangst voor het vak. Gelukkig bestaat wiskunde uit verschillende onderwerpen. Het ene onderwerp, bijvoorbeeld “ruimtelijke figuren”, is voor de ene leerling weer makkelijker dan een ander onderwerp, bijvoorbeeld “Pythagoras”.

Voor leerlingen die het vak wiskunde moeilijk vinden, kan bijles een steuntje in de rug zijn.
Samen het huiswerk maken en ondertussen uitleg krijgen op maat, is heel prettig voor een leerling.
Het kost de leerling dan niet extra tijd, want het huiswerk wordt gemaakt en er kunnen direct vragen gesteld worden wanneer iets niet begrepen wordt.
Met behulp van de kleurenmethode kunnen de contextsommen aangepakt worden, zodat ook voor leerlingen die moeite hebben met lezen, deze sommen beter te maken zijn.

Ik geef bijles aan leerlingen op elk niveau van het VMBO, HAVO en VWO.

Tarieven

Wiskunde-bijles
 • 1 uur – €20,00- p.p.
 • 45 minuten – €17,50- p.p.
 • Groepje – €12,50- p.p.

Afmeldingen dienen tenminste 24 uur van te voren te worden doorgegeven, anders kunnen de kosten in rekening worden gebracht.

Onderwijsbegeleiding

Voor kinderen die in het onderwijs op een bepaald moment vastlopen, is soms extra begeleiding nodig.

Wanneer een kind lekker in zijn vel zit, kan het leren. Als er “iets” is, wordt leren lastiger.
Een kind dat gepest wordt, kan faalangstig worden. Het staat dan minder sterk op zijn benen.

Een kind dat moeite heeft met het eigen maken van de leerstof en waarbij het maar niet lukt om mooie cijfers te halen, kan faalangst ontwikkelen.

Er zijn ook kinderen die sociaal-emotioneel goed in hun vel zitten, maar toch bepaalde leerstof heel moeilijk vinden. Bijvoorbeeld: rekenen, spelling,  (begrijpend) lezen, het maken van een spreekbeurt, werkstuk, boekverslag. Deze kinderen kunnen op een bepaald onderdeel individuele begeleiding goed gebruiken.

Wanneer een leerling veel huiswerk krijgt en niet weet hoe dat aan te pakken, dan is hulp bij het plannen en de aanpak van het leren van belang.

Kinderen die individuele begeleiding nodig hebben, omdat ze op de een of andere manier vastlopen in het onderwijs, kan ik helpen. Soms is er hulp nodig voor een vak, maar een combinatie van vakken en/of faalangstreductie kan natuurlijk ook!

Nadat de hulpvraag duidelijk is geworden tijdens de intake (gratis), ga ik een of twee keer per week met de leerling aan de slag en hoop dat hierdoor de leerling weer tot bloei komt!

Tarieven

1 vakgebied
 • 45-60 minuten
 • 1 vakgebied
 • bij Praktijk de Leerbloem
 • Excl. nabespreking
€30,-
Meerdere vakgebieden
 • 45-60 minuten
 • meerdere vakgebieden
 • bij Praktijk de Leerbloem
 • Excl. nabespreking
€35,-

Afmeldingen dienen tenminste 24 uur van te voren te worden doorgegeven, anders kunnen de kosten in rekening worden gebracht.

Er geldt een ander tarief voor begeleiding op school of aan huis. Dit hangt af van reistijd en km vergoeding.

Bellicon

“Bewegen is goed voor conditie en cognitie” (Erik Scherder, hoogleraar bewegingswetenschappen)

Beweging is voor mens en kind veel belangrijker dan veel mensen denken. Vaak wordt beweging gekoppeld aan fysieke resultaten (betere conditie, afvallen, spierontwikkeling, ), maar bewegen is vooral op jonge leeftijd ook erg belangrijk voor het aanmaken van hersenverbindingen. Kinderen van 0 tot 8 jaar zijn eigenlijk van nature niet gemaakt om stil te zitten! Zij leren door beweging en beweging heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het brein. Door veel te bewegen ontwikkelen zich allerlei systemen in het lichaam en brein, waardoor een kind uiteindelijk in staat is om het eigen lichaam goed te beheersen en controleren. (Dit heeft o.a. ook te maken met het controleren van de primitieve reflexen.) Dit alles is nodig om op latere leeftijd goed te kunnen lezen en leren en goed mee te kunnen komen op school.

Komt dit niet goed tot ontwikkeling, dan kan een kind problemen ervaren op verschillende gebieden: het gehoorsysteem, het evenwichtssysteem en het visuele systeem. Daarnaast kunnen er problemen ervaren worden op het gebied van: leren, hyperactiviteit, hypergevoeligheid en frustratie.

Into Bounce® – Leren in Beweging kan als onderdeel gebruikt worden bij de begeleiding van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Door dit programma o.a. uit te voeren op de Bellicon, wordt het leren niet alleen leuker, maar ook effectiever! Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dit bewegingsprogramma door Beeld en Brein. Het programma is opgebouwd uit elementen van het Just Bounce® concept, braingym oefeningen en ritme-bal-oefeningen.

Het bewegingsprogramma Into Bounce® – Leren in Beweging kan o.a. helpen bij:

* oog-samenwerking

* leerproblemen

* concentratie

* tekstbegrip

* lezen

* stress/faalangst

Springen op een minitrampoline en dan beter leren en concentreren, wie wil dat niet?

Tarieven

Into Bounce +

Visuele training

 • 8×60 min
€300,-
Into Bounce +

Onderwijsbegeleiding

 • Een sessie is 60 min
€40,- per sessie

  Sluiten

Gertrudie Verhoef – de Ruijter

Gertrudie
Verhoef – de Ruijter

foto

foto

Hadewijchlaan 27
2642 BA
Pijnacker

diploma

Hadewijchlaan 27
2642BA
Pijnacker

“Ieder kind heeft het recht
om tot bloei te komen”

Over mij

foto

Mijn naam is Gertrudie Verhoef-de Ruijter. Ik ben getrouwd en moeder van 4 kinderen. Na mijn opleiding tot leerkracht basisonderwijs heb ik eerst gewerkt in het middelbaar onderwijs als wiskunde docente. In de avonduren heb ik mijn tweede graad bevoegdheid wiskunde behaald. Na de geboorte van mijn oudste zoon ben ik gestopt, maar ben toen wel bijles wiskunde gaan geven bij mij thuis. Ruim 16 jaar heb ik  parttime in het basisonderwijs gewerkt en heb in de groepen 3 t/m 8 les gegeven. Bijles wiskunde ben ik altijd blijven geven. Vanaf juni 2014 geef ik in het verlengde hiervan basis wiskunde op de hogeschool Rotterdam bij de opleiding IPO. Ik merkte na verloop van tijd dat ik steeds meer energie kreeg in het begeleiden van kleine groepen kinderen en/of individuele kinderen. Echt een kind helpen op maat in het geven van aandacht, vertrouwen en kijkend naar de mogelijkheden en zien dat het tot bloei komt, vind ik geweldig! Om me meer te specialiseren in het begeleiden van kinderen die vastlopen in het onderwijs ben ik de opleiding “Beeld en Brein Coach” gaan volgen. Daar is veel aandacht besteed aan de oorzaken van kinderen die vastlopen in het onderwijs: andere leerstijl (beelddenken) en visuele disfunctie (oogprobleem). Ook zijn de gevolgen hiervan behandeld, die zichtbaar worden in het onderwijs: lees-en spellingsproblemen, automatiseren bij rekenen,  de tafels, leren leren, dyslectie, AD(H)D , concentratieproblemen en faalangst. Graag wil ik kinderen die hiermee te maken hebben, helpen. Ieder kind is uniek en heeft het recht om tot volle bloei te komen! Hiermee is gelijk de betekenis van de naam van mijn praktijk verklaard…

foto

Wiskunde bevoegdheid – 1989
P.A. – 1985

foto

Visueel screener – 2014

foto

Beeld en Brein Coach – 2014

foto

Diploma’s en Certificaten